aplicación

Tubos e accesorios de PVC

Os estabilizadores de PVC xogan un papel vital no ámbito da fabricación de tubos e accesorios.Son aditivos químicos incorporados a materiais como o PVC (cloruro de polivinilo) para mellorar a estabilidade térmica e a resistencia á intemperie, garantindo así a lonxevidade e o rendemento dos tubos e accesorios en diversas condicións ambientais e de temperatura.As funcións fundamentais dos estabilizadores inclúen:

Resistencia térmica mellorada:Os tubos e accesorios poden atopar altas temperaturas durante o servizo.Os estabilizadores evitan a degradación do material, prolongando así a vida útil dos tubos e accesorios a base de PVC.

Resistencia meteorolóxica mellorada:Os estabilizadores reforzan a resistencia á intemperie en tubos e accesorios, permitíndolles soportar a radiación UV, a oxidación e outros factores ambientais, reducindo o impacto dos elementos externos.

Rendemento de illamento optimizado:Os estabilizadores contribúen a manter as propiedades de illamento eléctrico de tubos e accesorios.Isto garante a transmisión segura e consistente de substancias, minimizando o risco de deterioración funcional.

Conservación das características físicas:Os estabilizadores axudan a preservar os atributos físicos dos tubos e accesorios, incluíndo resistencia á tracción, flexibilidade e resistencia aos impactos.Isto garante a estabilidade e fiabilidade dos tubos e accesorios durante o seu uso.

En resumo, os estabilizadores serven como elementos indispensables na produción de tubos e accesorios.Ao ofrecer melloras críticas, garanten que as tubaxes e as conexións sobresaen en diversos ambientes e aplicacións.

Tubos e accesorios de PVC

Modelo

Elemento

Aparición

Características

Ca-Zn

TP-510

Po

Tubos de PVC de cor gris

Ca-Zn

TP-580

Po

Tubos de PVC de cor branca

Chumbo

TP-03

Escama

accesorios de PVC

Chumbo

TP-04

Escama

Tubos corrugados de PVC

Chumbo

TP-06

Escama

Tubos ríxidos de PVC