aplicación

Fío e cable de PVC

Os estabilizadores de PVC xogan un papel crucial na fabricación de fíos e cables.Son substancias químicas engadidas a materiais como o cloruro de polivinilo (PVC) para mellorar a súa estabilidade térmica e resistencia á intemperie, garantindo que os fíos e cables manteñan o seu rendemento en diferentes condicións ambientais e de temperatura.As funcións principais dos estabilizadores inclúen:

Estabilidade térmica mellorada:Os fíos e cables poden estar expostos a altas temperaturas durante o uso e os estabilizadores evitan a degradación dos materiais de PVC, prolongando así a vida útil dos cables.

Resistencia á intemperie mellorada:Os estabilizadores poden aumentar a resistencia á intemperie dos fíos e cables, permitíndolles resistir a radiación UV, a oxidación e outros factores ambientais, reducindo os impactos externos nos cables.

Rendemento de illamento eléctrico:Os estabilizadores contribúen a manter as propiedades de illamento eléctrico dos fíos e cables, garantindo a transmisión segura e estable de sinais e enerxía e minimizando o risco de fallos de cables.

Conservación das propiedades físicas:Os estabilizadores axudan a preservar as características físicas dos fíos e cables, como a resistencia á tracción, a flexibilidade e a resistencia ao impacto, garantindo que os fíos e os cables manteñan a estabilidade durante o seu uso.

En resumo, os estabilizadores son compoñentes indispensables na fabricación de fíos e cables.Ofrecen varias melloras de rendemento críticas, o que garante que os fíos e cables destaquen en diversos ambientes e aplicacións.

CABLES E CABLES DE PVC

Modelo

Elemento

Aparición

Características

Ca-Zn

TP-120

Po

Cables de PVC negros e fíos de PVC (70 ℃)

Ca-Zn

TP-105

Po

Cables de PVC de cores e fíos de PVC (90 ℃)

Ca-Zn

TP-108

Po

Cables de PVC branco e fíos de PVC (120 ℃)

Chumbo

TP-02

Escama

Cables de PVC e fíos de PVC